адміністративний орган

адміністративний орган
administrative agency; instrumentality; administrative authority; administrative organ

Українсько-англійський словник. Економіка, Фінанси, Банки, Инвестиції, Кредити. . 2003.

Look at other dictionaries:

 • адміністративний — а, е. 1) Стос. до адміністрації (у 1 знач.). •• Адміністрати/вний акт акт органу державного управління, який встановлює, змінює або припиняє конкретні правовідносини. Адміністрати/вний аре/шт найсуворіший вид адміністративного стягнення;… …   Український тлумачний словник

 • намісництво — а, с. 1) Адміністративний орган правління, очолюваний намісником (у 1 знач.). 2) іст. Територіальна одиниця, якою керував намісник (у 1 знач.). 3) Орган адміністративно поліцейського управління, що існував у 1849 1918 рр. в Австро Угорщині …   Український тлумачний словник

 • міліція — ї, ж. 1) Державний адміністративний орган, що здійснює охорону громадського порядку в країні. || Місцеве управління цієї організації. 2) розм. Міліціонери. 3) В окремих країнах у воєнний час – вид ополчення …   Український тлумачний словник

 • будинкоуправління — я, с. Адміністративний орган з управління житловим будинком чи будинками …   Український тлумачний словник

 • домоуправління — я, с. Адміністративний орган для керування житловим будинком або групою таких будинків …   Український тлумачний словник

 • конгрегація — ї, ж. 1) У католицькій церкві – об єднання церковних, зокрема чернечих, громад, діяльність яких підпорядкована єдиному статутові. Конгрегація єзуїтів. 2) Адміністративний орган при римському папі …   Український тлумачний словник

 • консисторія — Консисторія: єпіскопська влада над нижчим духівництвом [VIII] найвища церковна влада з епіскопом чи митрополитом на чолі [X] судово адміністративний орган, управління при єпископі, митрополиті і т. д [44 1;44 2] церковна управа з епіскопом на… …   Толковый украинский словарь

 • секретар — I я/, ч. 1) Службовець, який відповідає за діловодство установи, організації тощо. || Особа, що веде ділове листування окремої людини. •• Губе/рнський секрета/р у дореволюційній Росії – цивільний чин дванадцятого класу. Держа/вний секрета/р… …   Український тлумачний словник

 • область — і, ж. 1) Частина країни, державної території. || У дореволюційній Росії – адміністративно територіальна, перев. окраїнна, одиниця, яка за розмірами відповідала губернії. Область Війська Донського. 2) Адміністративно територіальна одиниця в… …   Український тлумачний словник

 • виділ — Виділ: (товариства): рада, управа [VII] відділ, комітет, правління [36;47] правління, бюро, комітет [29] правління, президія, бюро, комітет [53] управа, рада [33;21;IV,VI] виділ повітовий: найвища виконавча влада в повіті колишньої Австро… …   Толковый украинский словарь

 • Евразийский союз молодёжи — Лидер: Павел Канищев, Александр Бовдунов Дата основания: 26 февраля …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”